O nas Oferta Strefa klienta Linki Aktualności Kontakt

Kwoty wolne od podatku w roku 2018

dodano: 2017-12-27

Kwota wolna od podatku w roku 2018

Zgodnie z art. 27 ust. 1a–1d u.p.d.o.f. kwota wolna od podatku została podwyższona do 8000 zł, co oznacza że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Stąd kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Niższy podatek zapłacą zatem również osoby, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8000 zł, lecz nie przekroczy 13.000 zł. Dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie miała degresywny charakter (maleje wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku) i wynosić będzie od 1440 zł do 556,02 zł.

Z kolei podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Powyżej 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i więcej.


Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Słowackiego 22/2, 32-500 Chrzanów
ul. Piastowska 97a, 32-660 Chełmek
Email:
piasecka@centrum-podatkowe.com.pl piasecki@centrum-podatkowe.com.pl
Telefon:
Bogusława Piasecka: +48 608 046 016
Marek Piasecki: +48 608 594 298
Kancelaria Chrzanów: 32 623 06 66, +48 533 500 394
Kancelaria Chełmek: 33 846 43 40, +48 531 096 766.
projekt i wykonanie BerMar multimedia