O nas Oferta Strefa klienta Linki Aktualności Kontakt

Aktualności

 

stawki VAT na rok 2018

stawki VAT na rok 2018 nie ulegną zmianie
 

minimalne wynagrodzenie w roku 2018

W 2018 r. płaca minimalna 2080 zł, stawka godzinowa 13,50 zł Rada Ministrów na posiedzeniu 6 czerwca 2017 r. przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. W przyszłym roku, jeśli p...
 

stawki VAT na rok 2018

Stawki VAT na 2018 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów. Założono, że w 2018 r. stawki VAT pozostaną na poziomach obowiązujących w 2017 r. Jednocześnie w 2018...
 

Urząd skarbowy będzie mógł zablokować rachunek bankowy podatnika

Resort finansów w związku z walką z wyłudzeniami podatków, w szczególności VAT, zamierza wprowadzić kolejną instytucję, która mu to ułatwi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wystąpić do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pisem...
 

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw. pakiet przewozowy ma być narzędziem uszczelniającym system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków zw...
 

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

1 MARCA 2017 WCHODZI W ŻYCIE REFORMA KAS
 

od 2017 r. nowe zasady ochrony prawnej podatników

Zmiany w regulacjach Ordynacji podatkowej dotyczące ochrony prawnej podatników.Mamy dwa nowe instrumenty tej ochrony: 1. objaśnienia podatkowe 2. utrwalona praktyka interpretacyjna ministra. 1.
 

Nowa klasyfikacji środków trwałych

3 października 2016 r. weszła w życie nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).
 

Jak od 2017 r. wypłacać wynagrodzenia z umów zlecenia

Rozliczanie godzin z tytułu umowy zlecenia spoczywa na Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy.
 

NIE BĘDZIE JEDNOLITEGO PODATKU OD 2018 R.

Rząd wycofał się z jednolitego podatku. Pozostanie zatem odrębny podatek i odrębne składki ZUS. Prawdopodobnie zostanie również podatek liniowy.

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Słowackiego 22/2, 32-500 Chrzanów
ul. Piastowska 97a, 32-660 Chełmek
Email:
piasecka@centrum-podatkowe.com.pl piasecki@centrum-podatkowe.com.pl
Telefon:
Bogusława Piasecka: +48 608 046 016
Marek Piasecki: +48 608 594 298
Kancelaria Chrzanów: 32 623 06 66, +48 533 500 394
Kancelaria Chełmek: 33 846 43 40, +48 531 096 766.
projekt i wykonanie BerMar multimedia