O nas Oferta Strefa klienta Linki Aktualności Kontakt
Strona główna / O nas

O Kancelarii

Kancelaria istnieje od 1 lutego 1993 roku.

Naszymi klientami są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą powierzyć wszelkie sprawy podatkowe związane z prowadzeniem ewidencji księgowych zawierając umowę na stałą obsługę. Inną opcją może być podpisanie umowy na poszczególne czynności – prowadzenie ksiąg rachunkowych (podatkowych), obsługę kadrowo-płacową czy sporządzenie opinii podatkowej.

Osoby fizyczne mogą zwrócić się do nas o poradę dotyczącą np. skutków podatkowych otrzymania spadku, dokonania darowizny, czy zlecić sporządzenie zeznania rocznego, zeznania spadkowego lub od darowizny, deklaracji od czynności cywilno-prawnej.

Współpracujemy z firmami z województwa małopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego. Zaufali nam nawet klienci z Warszawy.

Nasza kancelaria utrzymuje stałą współpracę z radcą prawnym i specjalistą BHP, którzy pomagają zaspokoić potrzeby naszych klientów w sprawach prawnych oraz w zakresie szkoleń BHP.

Kancelarię prowadzi doradca podatkowy Bogusława Piasecka.

Warunkiem wykonywania przeze mnie zawodu doradcy podatkowego jest przede wszystkim: posiadanie wysokich kalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej i bogatego doświadczenia m.in. z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, gospodarczego, karnego skarbowego oraz rachunkowości.

Ustawa korporacyjna każe nam, doradcom podatkowym stale podnosić kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Aby zostać doradcą podatkowym należy być nieskazitelnego charakteru i swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Wykonywany przeze mnie zawód jest zawodem zaufania publicznego, powołanym ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r.


Obowiązuje mnie zachowanie tajemnicy zawodowej:
Stosownie do ustawy o doradztwie podatkowym jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej odnośnie wszystkich okoliczności, o których dowiadujemy się w związku z wykonaniem zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umowy z klientem. Z zachowania tajemnicy może nas zwolnić wyłącznie sąd. Zapewniamy bezpieczeństwo i całkowitą poufność informacji dotyczących wynagrodzeń, finansów, spraw gospodarczych i innych zgodnie z obowiązującym prawem.

Każdy pracownik jest również zobowiązany do zachowania standardów poufności względem danego klienta. Dokumenty i informacje są u nas przechowywane i przekazywane w sposób bezpieczny zgodnie z polityką wewnętrzną, a także chronione pod względem fizycznym, organizacyjnym i technicznym.


Jestem pełnomocnikiem zawodowym
Jako doradca podatkowy reprezentuję podatników przed organami podatkowymi i ZUS, w szczególności w sprawach dotyczących bieżących rozliczeń należności podatkowych, a także składanie wyjaśnień, podpisywanie deklaracji oraz uczestniczenia w postępowaniu podatkowym i kontrolnym.

Jestem pełnomocnikiem zawodowym również w trakcie postępowania sądowego przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych.


Ponoszę odpowiedzialność cywilną.
Jako doradca podatkowy jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Za wyrządzoną szkodę odpowiadam zarówno ja, jako doradca podatkowy jak i moi pracownicy.


Z kancelarią współpracuje specjalista do spraw kadr, płac i ZUS : Marek Piasecki
Najważniejszym zadaniem spraw kadrowo-płacowych jest zapewnienie usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Z tego względu oferta nasza przedstawia kompleksowy zakres usług związanych z wyliczaniem wynagrodzeń wszystkich pracowników, usługobiorców, a także przygotowanie niezbędnej kalkulacji wynagrodzeń, umów o pracę, świadectw pracy, deklaracji ZUS. Specjalnością naszego kadrowca jest również rozliczanie pracowników oddelegowanych do innych krajów Unii Europejskiej.


Dane rejestracyjne firmy:
  • Numer Regon: 070236432
  • Numer NIP: 5490018687

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Bogusława Piasecka

ul. Słowackiego 22/2
32-500 Chrzanów
Email:
piasecka@centrum-podatkowe.com.pl
Telefon:
+48 608 046 016
projekt i wykonanie BerMar multimedia